Doškolení ZZA

06/26/2019 15:00

Pravidelné doškolení Zdravotníků zotavovacích akcí, které absolvují vždy po 4 letech.