Skip to main content

Ošetřovatelská služba

Domácí ošetřovatelská péče

Alice

Poskytuje zdravotní péči pacientovi v domácím prostředí. Péče je poskytována na základě doporučení praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem zdravotnického zařízení, kde je pacient hospitalizován. Poskytovaná zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Nejčastěji

poskytujeme tyto služby

  • pomoc při ošetřování dlouhodobě nemocných
  • péče o nemocné propuštěné z nemocnice
  • příprava a podávání léků
  • odběry krve
  • kontroly stavu – krevní tlak, glykémie, puls
  • převazy proleženin, bércových vředů, nehojících se ran
  • nácvik k soběstačnosti (ošetřovatelská rehabilitace)

Další ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Rychlý kontakt

+420 773 000 235    |    stojan@cck-blansko.cz 

Nečekáme až pomůže někdo jiný

POMÁHÁME

Oblastní spolek ČČK Blansko

Blansko, Sadová 2, 678 01