Doškolení ZZA

06/22/2022 15:30

Doškolení pro absolventy 40 hodinového kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, v rozsahu 8 hodin - prodloužení průkazů zdravotníka.


Konání kurzu

22.6.2022 15:30


Cena doškolení

800 Kč

Kurzovné se hradí v hotovosti na místě před začátkem školení

Místo konání

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko
Sadová 2
Blansko
67801

Možnost přihlášení

Vyplněním přihlášky (příloha této stránky - dole) a zasláním na e-mail blansko@cedrvenykriz.eu.

Kontakt

telefon: 724 541 008
e-mail blansko@cervenykriz.euPrůkaz je prodloužen na další 4 roky.
Prodlužujeme i průkazy vystavené jinými organizacemi.

PřílohaVelikost
Závazná přihláška39.26 KB