Humanitární jednotka
Zdravotnické družstvo Humanitární jednotky se umístilo na 3. místě v republikové soutěži v poskytování první pomoci "Kubínův memoriál".
Soutěž se konala 12. - 14.9.2009 v Pelhřimově.