Krizová připravenost 2018

V roce 2018 realizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže projekt „Krizová připravenost - vybudování prostor pro nouzové ubytování obyvatelstva (investiční finanční podpora)“ a „Krizová připravenost“ (neinvestiční finanční podpora) pod č. j. JMK049545/18/OKH.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem.