Krizová připravenost 2019

V roce 2019 realizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže projekt Krizová připravenost pod č. j. JMK 4927/2019.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem.