Krizová připravenost 2020

V roce 2020 realizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže projekt Krizová připravenost pod č. j. JMK 5332/2020.

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem.