Zdravotník zotavovacích akcí

05/02/2022 16:00
05/19/2022 21:00

Kurz první pomoci v rozsahu 40 hodin dle vyhlášky 106/2001 Sb. o zotavovacích akcích pro děti.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

  • Na pobytových zotavovacích akcích pro děti (např. akce pro děti a mládež – letní tábory)
  • Na školách v přírodě
  • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcí


Konání kurzu

1. cyklus 2.5 – 5.5. 2022 vždy 16:00 – 21:00
2. cyklus 16.5 – 19.5. 2022 vždy 16:00 – 21:00


Cena kurzu

2 650 Kč

Kurzovné se hradí bankovním převodem. Na základě údajů, které vyplníte v přihlášce Vám bude na e-mail zaslána faktura. Přihláška je platná po uhrazení faktury.

Místo konání

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko
Sadová 2
Blansko
67801

Možnost přihlášení

Vyplněním přihlášky (příloha této stránky - dole) a zasláním na e-mail blansko@cedrvenykriz.eu.

Kontakt

telefon: 724 541 008
e-mail blansko@cervenykriz.euPřílohaVelikost
Závazná přihláška39.26 KB