Skip to main content

O víkendu 4.-6.11.2022 proběhlo v Ostrově u Macochy cvičení členů Humanitární jednotky blanenského Červeného kříže, zaměřené na poskytování první pomoci. V průběhu víkendu bylo realizováno také několik přednášek na téma resuscitace, vyšetření fyziologických funkcí a novinky ve vybavení, se kterými se členové seznámili jak teoreticky tak prakticky a tyto následně využili při řešení připravených situací.

Pro stávající i nové členy bylo připraveno šest stanovišť s modelovými situacemi. Členové HJ byli rozděleni do tříčlenných skupin, ve kterých řešili jednotlivé úkoly, mezi nimi narazili na dopravní nehodu se čtyřmi zraněnými, vyproštění a resuscitaci tonoucího za použití AED(automatizovaný externí defibrilátor).

Asi nejnáročnějším úkolem byl zásah v hasičské zbrojnici, kde podle scénáře došlo k napadení přítomným skupinou útočníků. Jednalo se o postižení většího počtu osob, který násobně překračoval počet zasahujících, tito zde řešili poranění páteře, úraz oka, zlomeniny rukou, pobodání nožem, úraz kotníku i masivní krvácení.

Na dalších stanovištích bylo nutné ošetření popálenin u dětí, hypoglykemického komatu, infarktu, plicní embolie, akutní stresové reakce a dalších.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci celého cvičení, především zdravotnickým záchranářům, kteří hodnotili výkony na stanovištích a podíleli se i na vzniku jednotlivých scénářů svými zkušenostmi, městysy Ostrov u  Macochy – SDH Ostrov u Macochy za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice, HZS JmK – PS Přehrada za pomoc s realizací stanoviště s tonoucím a všem zúčastněným, za jejich čas, který věnovali dobré věci a zdokonalování svých znalostí.

Cvičení se zúčastnilo 15 členů HJ, 20 figurantů, 6 rozhodčích, 1 maskér a nepřeberné množství techniky a vybavení.

Tomáš Růžička

OS ČČK Blansko