Skip to main content

Námětové cvičení Humanitární jednotky OS ČČK Blansko

Ostrov – Evakuační středisko 2023

 

Cvičení proběhlo ve dnech 6. – 8. 10. 2023 v Ostrově u Macochy. Pro letošní víkendové cvičení byl zvolen pro mnohé členy překvapující model. Členové HJ byli již od počátku rozděleni do tří týmů pro plnění jednotlivých úkolů.

V pátek po procvičení první pomoci při náhlé zástavě oběhu a hypoglykemii, připravení si zdravotnického materiálu do batohů a sepsání plánu vysněného cvičení v jednotlivých skupinách  následovala společná večeře a přednáška Majdy Brindzákové o vychytávkách a konkrétních funkcích aplikace Záchranka. V tuto chvíli již nikdo nečekal další aktivitu, ale náhle v závěru přednášky byli členové HJ požádáni o pomoc u překotného porodu v terénu. Takové malé noční překvapení s jehož přípravou nám velmi pomohla báječná maskérka Anička Altrichterová, která za námi jen kvůli této aktivitě přijela z Chrudimi, za což jí patří velké díky. Tímto byl začátek cvičení ukončen a všichni byli plni očekávání na jeho pokračování.

Začátek sobotního programu byl naplánován na devátou ranní. Při nástupu si každý tým vylosoval obálku se zadáním dalších úkolů. Překvapením pro všechny byl hned první úkol dne. Každý tým dostal kontakt na krizový štáb, se kterým musel spolupracovat při přípravě evakuačního centra. Týmy se rozjely na určená místa – každý tým měl reálný objekt v okolí, konkrétně šlo o Kulturní dům ve Vysočanech, Táborovou základnu v Karolíně a chatovou Tyršovu osadu v Jedovnicích. Úkol zněl jasně – podat zprávu na krizový štáb o vhodnosti objektu, jeho kapacitě a případných požadavcích na materiální zabezpečení nutné pro ubytování evakuovaných osob.

Aby toho neměly týmy málo, byly v průběhu přípravy evakuačního centra odvolány k zásahu u dopravní nehody s větším počtem zraněných osob a následoval zásah ve spolupráci s hasiči u hořícího objektu, kde poskytovali první pomoc popáleným osobám i jednomu z hasičů, který během zásahu zkolaboval. Spolupráce s hasiči byla velmi poučná a všichni členové z ní byli nadšení, zvláště když po zásahu hasiči předvedli fígl jak svléknout zásahový oděv včetně dýchací techniky během pár sekund. Po absolvování  této vsuvky z první pomocí se týmy vracely na své objekty a pokračovaly s přípravou evakuačních center.

Odtud byly povolány na součinnost s Policií ČR při pátrání po osobě ztracené v terénu, u které byly indicie, že by mohla být ohrožena na životě. Pátrání probíhalo pod vedením Instruktorů PČR formou rojnice v těžko přístupném terénu. Do rojnice byli zapojeni členové HJ ČČK Blansko, SDH Sloup, SDH Ostrov u Macochy  i veřejnost, která slyšela hlášení v místním rozhlase. Pohřešovaná osoba byla vypátrána s poraněním, které vyžadovalo ošetření na místě, zajištění tepelného komfortu a transport na nosítkách do sanitního vozu.

Večer pak následovalo vyhodnocení jak ze strany zasahujících, tak ze strany organizačního týmu a některých spolupracujících složek. Toto bylo všem přínosné a pro organizační tým zavdalo mnoho skvělých postřehů do budoucna.

Nedělním dopolednem nás provedl Instruktor PČR základy sebeobrany a zvládání krizových situací ať už v běžném životě nebo při případném zásahu. Tato část byla velmi dobře hodnocena všemi zúčastněnými.

 

Poděkování patří zástupcům všech složek, kteří se podíleli na zajištění jednotlivých aktivit konkrétně:

Členové SDH Ostrov u Macochy, členové SDH Sloup, Instruktoři PČR, figuranti z Krasové, Aničku Altrichterovou z Chrudimi, Obec Ostrov u Macochy, Veroniku a Nikču, které suplovaly krizový štáb.

Velký dík patří Obci Vysočany – kulturní dům, DDM Oblázek Blansko – Táborová základna Karolín, manželům Paarovým – Tyršova osada, Jedovnice za bezúplatné poskytnutí prostor pro nácvik realizace Evakuačních center.

Letošního cvičení se ve všech jeho fázích od zasahujících, přes figuranty, instruktory a organizátory zúčastnilo 44 osob, z toho členů HJ ČČK Blansko bylo 21.