Skip to main content

Pomáháme lidem tam,

kde je to potřeba

Kurzy první pomoci

Domácí péče

Zdravotnické dozory

Zveme

Kurz První pomoc u dětí

Naplánovaná událost
Kurz První pomoc u dětí

Základní kurz první pomoci – 4 hodiny pro život

Naplánovaná událost
Základní kurz první pomoci

Kurz První pomoc u dětí

Naplánovaná událost
Kurz První pomoc u dětí

Jsme Český červený kříž

Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže, který sdružuje členy a dobrovolníky a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických.

7 principů hnutí

Učíme

první pomoc

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž pořádá školení v první pomoci pro všechny věkové kategorie – od dětí v mateřských školách až po dospělé.

Školení první pomociŠkolení zaměstnancůŠkolení první pomoci pro školyZážitkový kurz první pomoci

Poskytujeme

zdravotní a sociální služby

Český červený kříž poskytuje pomoc lidem, kteří potřebují zdravotní péči pomocí Domácí zdravotní péče, která jezdí do domácností klientů a provádí zdravotní úkony. Pečovatelská služba pomáhá klientům s běžnou, každodenní péčí o ně samotné i o jejich domácnost.

Domácí zdravotní péčePečovatelská služba

Zajišťujeme

zdravotnické dozory

Na kulturních, společenských i sportovních akcích vám zajistíme   zdravotnický dozor prostřednictvím našich zkušených zdravotníků.

Více informací

Připravujeme se

na krizové situace

Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže. Český červený kříž působí rovněž jako tzv. ostatní složka IZS a poskytuje plánovanou pomoc na vyžádání. Za tímto účelem zřizujeme Humanitární jednotku. Jsme připraveni pomoct 24 hodin denně.

Humanitární jednotka

O čem se mluví

Nečekáme až pomůže někdo jiný

POMÁHÁME

Oblastní spolek ČČK Blansko

Blansko, Sadová 2, 678 01