Skip to main content

Pečovatelská služba

Domácí

Pečovatelská služba

Je terénní sociální služba určená seniorům a klientům se zdravotním postižením poskytovaná na území okresu Blansko. Služba je poskytována v domácnostech klientů na základě jejich individuálních potřeb. Posláním pečovatelské služby je umožnit klientům prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředí. Služba je částečně hrazena klientem.

Nejčastěji

poskytujeme tyto úkony

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o klienta
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprava klienta
Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Postup jak se stát klientem

Jste-li v situaci, kdy zvažujete využití pomoci pečovatelské služby, jako první krok Vám doporučujeme vyplnit si žádost nebo nás kontaktovat telefonicky.

Co se bude dít po vyplnění žádosti? 

 • ozve se vám sociální pracovnice a vysvětlí vám další postup
 • před uzavřením smlouvy je nutné:
  –  provést schůzku sociální pracovnice s klientem v místě poskytování služby
  –  formulovat cíle, průběh služby, podmínky a rozsah poskytovaných služeb
 • V případě momentálního naplnění kapacity bude zájemce o službu zařazen do pořadníku, pokud o tuto možnost projeví zájem
Žádost o poskytnutí pečovatelské službyCeník pečovatelské služby

Rychlý kontakt

+420 773 000 278    |    ps@cck-blansko.cz 

Nečekáme až pomůže někdo jiný

POMÁHÁME

Oblastní spolek ČČK Blansko

Blansko, Sadová 2, 678 01