Skip to main content

Kurz zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Kurz vás naučí nejen zvládat situace, kdy je člověk bezprostředně ohrožen na životě, ale také nejčastější neúrazové stavy. Součástí kurzu jsou také modelové situace, které vám pomohou s praktickým nácvikem získaných znalostí. Dozvíte se jak pracovat se zdravotnickou dokumentací, jaké předpisy se na vás vztahují a získáte základní povědomí o hygieně a epidemiologii vztahující se na zotavovací akce.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků na pobytových akcích pro děti, jako jsou tábory, školy v přírodě, lyžařské nebo vodácké kurzy.

V kurzu se naučíte:

  • základní manipulaci s člověkem
  • zastavit krvácení
  • oživit člověka s použitím automatizovaného externího defibrilátoru
  • první pomoc u dětí
  • ošetřit zlomeniny a popáleniny
  • rozpoznat neúrazové stavy jako je cukrovka, infarkt a cévní mozkovou příhoda

Místo konání: Blansko

Zakončení kurzu: písemný test, ústní pohovor

Výstup: potvrzení o absolvování kurzu

Délka: 40 hodin

Cena:

3 500 Kč

Mám zájem

Vypsané termíny

Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

od do
Naplánovaná událost
Akce Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

od do
Naplánovaná událost
Akce Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Rychlý kontakt

+420 724 541 008