Skip to main content

Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Kurz je určen pro “táborové zdravotníky”.

Kurz vás naučí nejen zvládat situace, kdy je člověk bezprostředně ohrožen na životě, ale také nejčastější neúrazové stavy. Součástí kurzu jsou také modelové situace, které vám pomohou s praktickým nácvikem získaných znalostí. Dozvíte se jak pracovat se zdravotnickou dokumentací, jaké předpisy se na vás vztahují a získáte základní povědomí o hygieně a epidemiologii vztahující se na zotavovací akce.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků na pobytových akcích pro děti, jako jsou tábory, školy v přírodě, lyžařské nebo vodácké kurzy.

V kurzu se naučíte:

  • základní manipulaci s člověkem
  • zastavit krvácení
  • oživit člověka s použitím automatizovaného externího defibrilátoru
  • ošetřit zlomeniny a popáleniny
  • rozpoznat neúrazové stavy jako je cukrovka, infarkt, cévní mozková příhoda a další

Místo konání: Blansko

Zakončení kurzu: písemný test, ústní pohovor, praktická zkouška

Výstup: potvrzení o absolvování kurzu

Délka: 40 hodin

Cena:

3 500 Kč

Mám zájem

Vypsané termíny

Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

od do
Naplánovaná událost
Akce Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

od do
Naplánovaná událost
Akce Zdravotník zotavovacích akcí - ZZA

Rychlý kontakt

+420 724 541 008