Skip to main content

Soutěž mladých zdravotníků

Český červený kříž tradičně pořádá Soutěž mladých zdravotníků, která je určena pro dvě kategorie žáků:

I. stupeň: žáci ze 1.-5. ročníku ZŠ
II. stupeň: žáci ze 6. – 9. ročníků ZŠ

nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Soutěže jsou určeny pro pětičlenná družstva, která plní úkoly na jednotlivých stanovištích, kde je sehrána reálná situace s namaskovanými poraněními. Družstvo, které nejlépe zvládne poskytnout první pomoc vítězí a postupuje do krajského kola. Jednou ročně se také koná kolo republikové, kde poměří síly vítězná družstva z jednotlivých krajů.

Družstva mohou do soutěže vyslat:

  • základní školy a víceletá gymnázia
  • místní skupiny ČČK
  • organizace věnující se práci s dětmi a mládeží (SDH, DDM, spolky …)

O čem se mluví

Nečekáme až pomůže někdo jiný

POMÁHÁME

Oblastní spolek ČČK Blansko

Blansko, Sadová 2, 678 01